Zapisy i opłaty

Informacje o zapisach

Wysokość opłat

Liceum

dla młodzieży
300
00
miesięczne czesne
  • Wpisowe: 150 zł

Liceum

dla dorosłych
150
00
miesięczne czesne
  • Wpisowe: 400 zł*

Szkoła Policealna

technik administracji
0
00
miesięczne czesne
  • Wpisowe: 0 zł

Numery rachunków bankowych​

Opłaty za wpisowe i czesne można uiszczać w sekretariacie szkoły: gotówką, kartą płatniczą, BLIK’iem lub na poniższe numery rachunków bankowych:

Liceum dla młodzieży

41 1020 3176 0000 5102 0276 5766
Bank PKO BP SA

Liceum dla dorosłych

51 1020 3176 0000 5602 0276 5923
Bank PKO BP SA

Jesteśmy chętni do pomocy. Problemy? Pytania? Informacje?