O nas

Tradycyjna szkoła w nowoczesnym świecie, bez wyniszczającej rywalizacji, ukierunkowana na problemy i potrzeby młodzieży oraz osób dorosłych.

Kim jesteśmy i co robimy

Szkoła to nie tylko kolejna z instytucji zawieszonych gdzieś w systemie, kojarzona wyłącznie z kartkówkami oraz sprawdzianami, walką o oceny czy pogonią za jak najlepszymi wynikami, to przede wszystkim ludzie, którzy podobnie jak rodzice, mają niebagatelny wpływ w rozwoju i życiu każdego młodego człowieka.

Z chęci do niesienia pomocy i wsparcia, rozwiązywania codziennych problemów, z zamiłowania do edukacji, rozumianej jako wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o wieloletnie doświadczenie czy niezliczoną ilość indywidualnych historii różnych ludzi, powstał Zespół Szkół Arche w Lublinie.

Zespół Szkół to trzy niewielkie szkoły niepubliczne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), a osoba fizyczna, posiadające uprawnienia szkół publicznych oraz swój wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin, dzięki czemu tak jak w każdej szkole, istnieje możliwość otrzymania legitymacji szkolnej czy zaświadczenia, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.

2008 - rozpoczęcie działalności

Szkoła Policealna dla dorosłych

2011 - rozpoczęcie działalności

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

2012 - rozpoczęcie działalności

Liceum ogólnokształcące dla młodzieży

2012 - rozpoczęcie działalności

Gimnazjum oraz Gimnazjum dla dorosłych

2019 - wygaszanie Gimnazjów

reforma edukacji wymusiła ich likwidację

2020 - zmiana organu prowadzącego

Nowy organ prowadzący, nowa struktura organizacyjna oraz nowe nazwy szkół

Egzaminy państwowe

Co równie istotne, na podstawie akredytacji ośrodka egzaminacyjnego wydanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (OKE), a także obowiązujących przepisów prawa oświatowego, organizujemy i przeprowadzamy egzaminy państwowe – egzamin maturalny dla absolwentów naszych liceów oraz egzamin zawodowy.
Lat doświadczenia
0 +
Osobowy zespół
0
Różnych historii
0 +

Wpisy do ewidencji

Wszystkie nasze szkoły posiadają wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

Zespół Szkół
80000
Liceum dla młodzieży
100000
Liceum dla dorosłych
100000
Szkoła Policealna
100000

Jesteśmy chętni do pomocy. Problemy? Pytania? Informacje?