Liceum dla młodzieży

Potrzeba dużo ciężkiej pracy, aby stworzyć coś prostego, aby naprawdę zrozumieć współczesne oczekiwania i stojące przed nami wyzwania, a następnie wspólnie spróbować się z tym wszystkim zmierzyć. Nikt nigdy nie mówił, że będzie łatwo…

Wolnych miejsc
0
Numer RSPO
100000

Plan lekcji

Od: 13.05.2024 r.

Szkoła dla ucznia

Tradycyjna szkoła w mniejszej niż zazwyczaj skali, może stać się wyjątkowa i niezwykła, aby każdy z uczniów mógł czuć się u nas dobrze, miał kontakt z rówieśnikami oraz kontynuował zdobywanie wiedzy.

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?

W naszym liceum ogólnokształcącym poza realizacją obowiązku szkolnego oraz treści wynikających z podstawy programowej na równi z nauką stawiamy opiekę i wychowanie. Od początku istnienia szkoły, staramy się stworzyć bezpieczne, przyjazne, otwarte miejsce, oparte na zaufaniu oraz prostych i przejrzystych zasadach, wśród których jedną z najważniejszych jest szacunek do drugiego człowieka.

Chociaż bywa to niekiedy trudne, próbujemy jak najlepiej poznać wszystkich naszych uczniów i ich zrozumieć, słuchamy tego co mają do powiedzenia, jesteśmy również razem z nimi gdy nie wszystko idzie tak jak powinno, służąc pomocą i wsparciem, szukamy skutecznych rozwiązań w walce z przeszłością lub konkretnymi problemami, które mogą przytłoczyć młodego człowieka, kiedy trzeba motywujemy, chwalimy i nagradzamy, wspólnie cieszymy się z każdego, nawet najmniejszego, osiągniętego sukcesu.

Uczniowie kończący IV klasę, po uzyskaniu pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w tych samych terminach i na takich samych zasadach, do którego przystępują również ich rówieśnicy, będący absolwentami szkół publicznych.

Praca z młodzieżą

Systematycznie i konsekwentnie pomagamy, wspierając młodzież w pokonywaniu problemów, uczymy cierpliwości, pokory oraz szacunku do drugiego człowieka, radzimy jak przejść przez życie.

Informacje o zapisach

W liceum dla młodzieży trwa rekrutacja ciągła, to jest bez określonych terminów granicznych, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń wraz ze złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

Prowadzimy zapisy na wszystkie poziomy kształcenia, aby dołączyć do klasy II, III lub IV, należy dodatkowo dostarczyć świadectwa promocyjne, potwierdzające ukończenie każdego z wcześniejszych etapów nauki lub odpis arkusza ocen, a także uzupełnić w trakcie trwania nauki ewentualne różnice programowe.

Istnieje również możliwość zapisu do naszego liceum w trakcie trwania roku szkolnego (przeniesienia), pod warunkiem zachowania ciągłości w nauce.

Co jest potrzebne:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Kwestionariusz do uzupełnienia w sekretariacie szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Oryginał, duplikat lub odpis poświadczony notarialnie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wynikach wydane przez OKE

Jednorazowa opłata wpisowa 150 zł

Dostępne formy płatności: gotówka, karta, BLIK, przelew

Jesteśmy chętni do pomocy. Problemy? Pytania? Informacje?