25wrz 2017

Wygaszanie gimnazjów

1 września 2017 r. wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018, zaczęła obowiązywać reforma edukacji, której jednym z głównych punktów jest likwidacja gimnazjów. Likwidacja odbywa się poprzez stopniowe wygaszanie wszystkich gimnazjów, rozłożone na dwa kolejne lata. Na mocy obowiązujących przepisów, szkoły w danym roku szkolnym, nie mogą prowadzić rekrutacji oraz tworzyć najniższych klas/oddziałów. Poniżej zamieszczamy harmonogram przebiegu wygaszenia naszego Gimnazjum dla młodzieży oraz Gimnazjum dla dorosłych (zaoczne):

Gimnazjum dla młodzieży:

  • od 1 września 2017 r. – brak klasy 1 (rekrutacja do klasy drugiej lub trzeciej);
  • od 1 września 2018 r. – brak klasy 1 i 2 (rekrutacja tylko do klasy trzeciej);
  • 31 sierpnia 2019 r. – likwidacja gimnazjum;

Gimnazjum dla dorosłych (zaoczne):

  • od 1 września 2017 r. – nauka na semestrach: IV, V i VI;
  • od 1 lutego 2018 r. – nauka na semestrach: V i VI;
  • od 1 września 2018 r. – nauka wyłącznie na VI semestrze;
  • 31 stycznia 2019 r. – likwidacja gimnazjum;

Pozostała ostatnia szansa ukończenia rozpoczętej nauki w gimnazjum na dotychczasowych zasadach, zanim całkowicie znikną one z systemu kształcenia 31 sierpnia 2019 r. Później pozostaną już tylko szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe dla dorosłych.