zjazd nr #8 (23 i 24 maj)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 26 czerwca 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493, z późniejszymi zmianami), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


23 i 24 maja 2020 r. (#8)

liceum dla dorosłych – semestr II, III, IV i V


23.05 | liceum dla dorosłych – semestr II i III

Data Wiedza o społeczeństwie | semestr II Biologia | semestr III
23.05 Ochrona praw człowieka Gąbki – zwierzęta beztkankowe
23.05 Unia Europejska wczoraj i dziś Tkanki zwierzęce – budowa i funkcja
23.05 Organizacje pozarządowe Parzydełkowce – tkankowe zwierzęta dwuwarstwowe
23.05 Problemy współczesnego świata Płazińce – zwierzęta spłaszczone grzbieto-brzusznie
23.05 Podsumowanie materiału Nicienie – zwierzęta o obłym, nieczłonowanym ciele
Data Matematyka | semestr II Matematyka | semestr III
23.05 Równoległość i prostopadłość prostych Potęga o wykładniku rzeczywistym
23.05 Proste równoległe i prostopadłe – zadania Funkcja wykładnicza
23.05 Równania liniowe Funkcja kwadratowa
23.05 Układy równań Równania kwadratowe
23.05 Układy równań – zadania Nierówności kwadratowe

 

24.05 | liceum dla dorosłych – semestr II i III

Data Język angielski | semestr II Język angielski | semestr III
24.05 Czasowniki frazowe – “PHRASAL VERBS” Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych
24.05 Homografy – znajomość środków językowych Środki językowe – ćwiczenia
24.05 Homografy – ćwiczenia leksykalne Listening comprehension – słuchanie ze zrozumieniem
Data Fizyka | semestr II Fizyka | semestr III
24.05 Jak zmierzono odległości od Ziemi do Księżyca, planet i gwiazd? Jak zmierzono odległości od Ziemi do Księżyca, planet i gwiazd?
24.05 Księżyc – nasz naturalny satelita Księżyc – nasz naturalny satelita
24.05 Świat planet Świat planet
24.05 Nasza galaktyka – Droga Mleczna. Inne galaktyki Nasza galaktyka – Droga Mleczna. Inne galaktyki
24.05 Prawo Hubble’a. Teoria Wielkiego Wybuchu Prawo Hubble’a. Teoria Wielkiego Wybuchu

 

23.05 | liceum dla dorosłych – semestr IV i V

Data Biologia | semestr IV Matematyka | semestr V
23.05 Wymiana gazowa zwierząt Ostrosłupy – rozwiązywanie zadań
23.05 Transport u zwierząt Kąt dwuścienny
23.05 Reagowanie zwierząt na bodźce Kąty w bryłach
23.05 Osmoregulacja i wydalanie Graniastosłupy i ostrosłupy – rozwiązywanie zadań
23.05 Rozmnażanie i rozwój zwierząt Bryły obrotowe. Walec.
Data Matematyka | semestr IV
23.05 Symetria środkowa i osiowa —–

 

24.05 | liceum dla dorosłych – semestr IV i V

Data Chemia | semestr IV Chemia | semestr V
24.05 Dysocjacja elektrolityczna Fenole
24.05 Stała dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej Karbonylowe związki organiczne – aldehydy
24.05 Odczyn wodnych roztworów substancji pH Karbonylowe związki organiczne – ketony
24.05 Reakcje zobojętniania Kwasy karboksylowe
24.05 Reakcje strącania osadów Wyższe kwasy karboksylowe
24.05 Hydroliza soli Estry
24.05 Wodór i hel —–

 

szkoła policealna – technik administracji

23.05 | Podstawy prawa cywilnego

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Użytkowanie wieczyste Umowa kupna – sprzedaży. Zamiana —– —–
2. Prawa rzeczowe ograniczone Umowa kupna – sprzedaży —– —–
3. Prawa zastawnicze. Hipoteka. Zastaw Umowa o dzieło i zlecenia —– —–
4. Posiadanie. Definicje, wiadomości ogólne Darowizna —– —–
5. Domniemania związane z posiadaniem Umowa najmu i dzierżawy —– —–

 

23 i 24.05 | Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

semestr I semestr II semestr III semestr IV
23.05 Istota mechanizmu rynkowego Planowanie marketingowe —– —–
23.05 Popyt. Prawo popytu Promocja czyli komunikowanie się z odbiorcami —– —–
23.05 Podaż. Prawo podaży Istota i zakres badań marketingowych —– —–
23.05 Elastyczność popytu i podaży Narzędzia i etapy przeprowadzania badań marketingowych —– —–
23.05 Równowaga rynkowa, nierównowaga rynkowa Analizowanie wyników badań marketingowych —– —–
24.05 Paradoksy rynkowe Podstawowe pojęcia statystyki i ich klasyfikacja —– —–
24.05 Inflacja. Przyczyny i skutki Etapy badania statystycznego —– —–
24.05 Wzrost gospodarczy. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego Rodzaje danych statystycznych —– —–
24.05 Koszty i przychody w przedsiębiorstwie Prezentacja materiału statystycznego —– —–
24.05 Powtórzenie wiadomości Powtórzenie wiadomości —– —–

 

24.05 | Postępowanie w administracji

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. Odwołanie od decyzji administracyjnej Struktura sądów Struktura organizacyjna administracji terenowej Podstawy zabezpieczenia w postepowaniu zabezpieczającym
2. Wady decyzji administracyjnej Postępowanie przed sądem administracyjnym Nowoczesny model administracji publicznej Rodzaje zabezpieczeń
3. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej Skarga na decyzję – wojewódzki sąd administracyjny Charakterystyka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Funkcje orzeczeń sądów administracyjnych

 

23 i 24.05 | Język angielski – semestr III

23.05 | sobota | semestr III 24.05 | niedziela | semestr III
1. “Synonimy” – środki językowe Idioms and fixed expressions
2. “Synonimy” – ćwiczenia leksykalne Everyday expressions
3. Dobieranie reakcji do sytuacji Idioms describing problematic situations
4. Dobieranie reakcji do sytuacji – część 2 Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych
5. Piszemy LIST MOTYWACYJNY – podanie o pracę Znajomość środków językowych – część 2 (cd)

 

24.05 | Podstawy finansów publicznych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
1. —– —– —– Analiza budżetu jednostki organizacyjnej
2. —– —– —– Preliminarz budżetowy
3. —– —– —– Zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych
4. —– —– —– Zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych
5. —– —– —– Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu