zjazd nr #6 (18 i 19 kwiecień)

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca do 24 maja 2020 r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493), poniżej publikujemy materiały dla słuchaczy naszych szkół dla dorosłych (zaocznych):


18 i 19 kwietnia 2020 r. (#6)

liceum dla dorosłych – semestr II i III

Data Przedmiot semestr II semestr III
18.04 j. polski Style wypowiedzi Słowacki o Polsce
18.04 j. polski Typy stylizacji Czy to hymn?
18.04 j. polski Terytorialne i środowiskowe odmiany polszczyzny Role Kordiana
18.04 j. polski Środki artystyczne i ich funkcja Wielki monolog Kordian
18.04 j. polski Jak środki artystyczne wpływają na wymowę tekstu Kto rządzi historią?
18.04 fizyka Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
18.04 fizyka Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – zadania Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – zadania
18.04 fizyka Promieniowanie ciał, widma ciągłe i liniowe pierwiastków Promieniowanie ciał, widma ciągłe i liniowe pierwiastków
18.04 fizyka Model Bohra budowy atomu wodoru Model Bohra budowy atomu wodoru
18.04 fizyka Model Bohra budowy atomu wodoru – zadania Model Bohra budowy atomu wodoru – zadania
Data Przedmiot semestr II semestr III
19.04 biologia —– Mszaki – rośliny o dominującym gametoficie
19.04 biologia —– Paprotniki – zarodnikowe rośliny naczyniowe
19.04 biologia —– Nagozalążkowe – rośliny kwiatowe z nieosłoniętym zalążkiem
19.04 biologia —– Okrytozalążkowe – rośliny wytwarzające owoce
19.04 biologia —– Porównanie roślin nagonasiennych nagonasiennych okrytonasiennymi
19.04 j. angielski Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych – THE UNITED KINGDOM Czasy “PRESENT PERFECT” – wprowadzenie
19.04 j. angielski THE UNITED KINGDOM – rozmowa na podstawie materiału stymulującego Czasy “PRESENT PERFECT” – ćwiczenia gramatyczne
19.04 j. angielski Konstrukcje: I wish, it’s (high) time, had better, would rather – wprowadzenie Przedimki: “a/an”, “the” i brak przedimka
19.04 j. angielski Konstrukcje – ćwiczenia gramatyczne Przedimki: “a/an”, “the” i brak przedimka – ćwiczenia gramatyczne
19.04 j. angielski Konstrukcje: “THERE IS / THERE ARE” Opisywanie miejsca (e-mail)

 


liceum dla dorosłych – semestr IV, V, VI

18.04 | Matematyka

semestr IV semestr V semestr VI
1. Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt. Pole powierzchni graniastosłupa Powtórka przed maturą: Ciąg arytmetyczny
2. Pole czworokąta Prostopadłościany i sześciany Powtórka przed maturą: Ciąg geometryczny
3. Odległość między punktami w układzie współrzędnych Ostrosłup i jego własności Powtórka przed maturą: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
4. Środek odcinka Pole powierzchni ostrosłupa Powtórka przed maturą: Statystyka
5. Odległość punktu od prostej Objętość ostrosłupa Powtórka przed maturą: Zadania typu maturalnego
6. —– —– Powtórka przed maturą: Zadania typu maturalnego

18.04 | Biologia

semestr IV semestr V semestr VI
1. Ptaki – latające zwierzęta pokryte piórami Budowa i funkcje układu pokarmowego Dowody ewolucji
2. Ssaki – kręgowce wszechstronne i ekspansywne Higiena i choroby układu pokarmowego Dobór naturalny – główny mechanizm ewolucji
3. Ochrona ciała zwierząt. Symetria ciała. Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego Powstawanie gatunków – specjacja. Historia życia na Ziemi.
4. Ruch zwierząt Wentylacja i wymiana gazowa Antropogeneza
5. Odżywianie się zwierząt Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego —–

19.04 | Chemia

semestr IV semestr V semestr VI
1. Roztwory – mieszaniny substancji Węglowodory nasycone – alkany —–
2. Zol jako przykład koloidu Węglowodory nienasycone – alkeny —–
3. Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone i nienasycone Węglowodory nienasycone – alkiny —–
4. Stężenie procentowe roztworu Węglowodory aromatyczne – areny. Benzen —–
5. Stężenie molowe roztworu Węglowodory aromatyczne – areny. Metylobenzen (toluen) —–

 


szkoła policealna – technik administracji

18 i 19.04 | Wykonywanie prac biurowych

semestr I semestr II semestr III semestr IV
18.04 Podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej Pisma dotyczące ochrony konsumenta i postępowania reklamacyjnego Zasady powitania i pożegnania, przedstawiania i tytułowania Redagowanie protokołów, notatek służbowych – ćwiczenia
18.04 Pojęcie i cele biznesplanu Informacja w pracy biurowej Zasady komunikacji Redagowanie zawiadomień, upoważnień – ćwiczenia
18.04 Konstrukcja biznesplanu Przetwarzanie i opracowywanie informacji w formie prezentacji multimedialnych Asertywność w obsłudze klienta Redagowanie zawiadomień, upoważnień – ćwiczenia
18.04 Klasyfikacja dowodów księgowych Sposoby przekazywania informacji Prezencja pracownika Redagowanie korespondencji handlowej – ćwiczenia
18.04 Zasady sporządzania dokumentów księgowych Informacja jako główny cel pracy biurowej Sztuka negocjowania Redagowanie korespondencji handlowej – ćwiczenia
19.04 Elektroniczny obieg dokumentów Nośniki informacji Biurowe urządzenia techniczne i ich obsługa Ochrona danych w jednostce organizacyjnej
19.04 Elektroniczny urząd Wykorzystywanie informacji do wykonywania zadań praktycznych Komputer i urządzenia peryferyjne Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi
19.04 Różnica między pojęciami dokumentacja księgowa i dowód księgowy Narzędzia organizacji pracy Urządzenia do reprografii Zasady obiegu pism i dokumentów
19.04 Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych Regulamin organizacyjny Środki łączności. Urządzenia do obróbki, ochrony i oprawy dokumentów Instrukcja kancelaryjna
19.04 Elementy dowodu księgowego Proces sporządzania dokumentacji Urządzenia usprawniające czynności związane z wysyłaniem i przyjmowaniem korespondencji Systemy kancelaryjne

18 i 19.04 | Język angielski – semestr III

18.04 | sobota | semestr III 19.04 | niedziela | semestr III
1. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych – THE UNITED STATES OF AMERICA The Symbols of Scotland – symbole Szkocji
2. THE UNITED STATES – rozmowa na podstawie materiału stymulującego Business and investments – Interesy i inwestycje
3. Czasy przyszłe – wprowadzenie Would you like to run your own company? Is it difficult to start a business? – ćwiczenia w mówieniu
4. Czasy przyszłe – ćwiczenia gramatyczne Human Resources – Zasoby ludzkie
5. Opisywanie planów na przyszłość – wpis na blogu I would like to apply for a job at your company? (job interview) – ćwiczenia w mówieniu