Zapisy

Gimnazjum dla Dorosłych Akademia Umiejętności zostało wygaszone 31 stycznia 2019 r. (reforma edukacji) ×

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i chcesz się dalej uczyć. Nauka w szkołach dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacje, a nasi słuchacze po ukończeniu nauki przystępują do egzaminów państwowych – maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy zapisy do:


Aby zapisać się do szkoły:

  • wydrukuj i dostarcz wypełnioną deklarację lub wypełnij ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły
  • dostarcz oryginał lub odpis świadectwa ukończenia:
  • ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum jeśli chcesz rozpocząć naukę w liceum zaocznym
  • zasadniczej szkoły zawodowej jeśli chcesz kontynuować naukę w liceum zaocznym (od III semestru)
  • liceum ogólnokształcącego lub technikum jeśli chcesz rozpocząć naukę w szkole policealnej
  • okaż dowód osobisty w sekretariacie szkoły
  • dostarcz dwa zdjęcia

Dodatkowo wszyscy słuchacze szkoły policealnej otrzymują skierowanie na bezpłatne badania.