16Paź 2020

Ograniczenie funkcjonowania szkół [aktualizacja]

W związku z gwałtownym rozwojem epidemii i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie przepisów w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przywrócone zostają restrykcje, znane z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020. Nowością w roku szkolnym 2020/2021 jest podział terytorium kraju na dwie strefy – czerwoną i żółtą, do których na podstawie kryterium ilości nowych zachorowań w przedziale czasu, kwalifikowane są powiaty oraz miasta na prawach powiatu:

  • w strefie czerwonejogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne), zadania jednostek systemu oświaty realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem ogólnodostępnych stron internetowych, materiałów edukacyjnych oraz platform edukacyjnych.
  • w strefie żółtejogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne), zadania jednostek systemu oświaty realizowane są w tzw. “trybie hybrydowym” – co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram pracy zespołu szkół

Tryb kształcenia Od Do
nauka zdalna 19.10.2020 r. 23.10.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1830)
nauka zdalna 24.10.2020 r. 08.11.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1870)
nauka zdalna 09.11.2020 r. 29.11.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1960)
nauka zdalna 30.11.2020 r. 03.01.2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 2087)
ferie zimowe 04.01.2021 r. 17.01.2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 2111)
nauka zdalna 18.01.2021 r. 31.01.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 92)
nauka zdalna 01.02.2021 r. 14.02.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 202)
nauka zdalna 15.02.2021 r. 28.02.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 283)
nauka zdalna 01.03.2021 r. 14.03.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 366)
nauka zdalna 15.03.2021 r. 28.03.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 448)
nauka zdalna 22.03.2021 r. 11.04.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 502)
(Dz.U. 2021 poz. 561)
nauka zdalna 12.04.2021 r. 18.04.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 651)
nauka zdalna 19.04.2021 r. 25.04.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 701)

Załączniki: