liceum ogólnokształcące

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Arche w Lublinie

Od 2012 roku nasze liceum ogólnokształcące zajmuje jedno z miejsc na mapie placówek edukacyjnych w Lublinie – w kategorii niepublicznych szkół ponadpodstawowych (organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, a osoba fizyczna). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin co uprawnia do wydawania naszym uczniom zaświadczeń, legitymacji i świadectw. Kształcimy młodzież w systemie stacjonarnym, lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze przewidzianym w ramowym planie nauczania dla liceum ogólnokształcącego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, a nasi absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego. Konsekwentnie i z uporem staramy się tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce, a przede wszystkim, optymalne warunki do kształcenia dla każdego, miejsce, które w niczym nie odbiega od tradycyjnej szkoły, czerpiąc garściami wszystko to co najlepsze ma ona do zaoferowania młodemu człowiekowi oraz przygotowania go do wejścia w dorosłość.

Dlaczego warto wybrać nasze liceum ogólnokształcące?

Nasze Liceum to miejsce z jednej strony oparte o podstawowe i niezmienne od lat wartości, a z drugiej bardzo otwarte na nowe koncepcje, pomysły, dostosowane do współczesnych wymogów i potrzeb. Istotną rolę w całym procesie kształcenia odgrywa indywidualne podejście do każdego ucznia i elastyczny, odpowiednio dostosowany cykl kształcenia, pomagający w tym wszystkim co sprawia problemy oraz rozwijający przeróżne umiejętności, zdolności czy pasje. Od 2012 roku kształcimy młodzież w systemie stacjonarnym, starając się tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce, a przede wszystkim, optymalne warunki do kształcenia dla każdego!

Szkoła to nie tylko ławki, krzesła, wiedza, kartkówki i sprawdziany, a tym bardziej, o czym niestety coraz więcej osób zapomina – ślepa pogoń za jak najlepszymi wynikami, bez względu na całą resztę. Naszą szkołę tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem, którzy przekazując swoją wiedzę innym, widzą w tym coś więcej, a każdy nawet najmniejszy postęp, daje ogromną satysfakcję i motywację do dalszej pracy! Jedną z niewątpliwych zalet są małe klasy na każdym z czterech poziomów nauki. Dodatkowo w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, realizujemy program współpracy z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej