Harmonogram egzaminów państwowych 2021/2022

  • egzamin maturalny
  • egzamin z kwalifikacji
 

Egzamin maturalny – część pisemna

Data Godzina Część Zakres
4 maj 2022 r. 9:00 język polski poziom podstawowy
5 maj 2022 r. 9:00 matematyka poziom podstawowy
6 maj 2022 r. 9:00 język angielski poziom podstawowy
Data Godzina Część Zakres
9 maj 2022 r. 9:00 język angielski poziom rozszerzony
10 maj 2022 r. 9:00 język polski poziom rozszerzony
11 maj 2022 r. 9:00 matematyka poziom rozszerzony
12 maj 2022 r. 9:00 biologia poziom rozszerzony
13 maj 2022 r. 9:00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
17 maj 2022 r. 9:00 historia poziom rozszerzony
18 maj 2022 r. 9:00 geografia poziom rozszerzony
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2022 r.
 

Egzamin maturalny – część ustna

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów w 2022 r. (wszystkie terminy)

 

Egzamin z kwalifikacji – sesja letnia

EKA.01 – nowa formuła (2019)

data godzina kwalifikacja część
1 czerwca 2022 r. 9:00 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
2 czerwca 2022 r. 9:00 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego: 31 sierpnia 2022 r.
 

Egzamin z kwalifikacji – sesja letnia

AU.68 – stara formuła (2017)

data godzina kwalifikacja część
20 czerwca 2022 r. 9:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
21 czerwca 2022 r. 10:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 31 sierpnia 2022 r.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu zawodowego w 2022 r. (formuła 2019)

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacji w 2022 r. (formuła 2017)