Harmonogram egzaminów państwowych 2019/2020

  • egzamin maturalny
  • egzamin z kwalifikacji
 

Egzamin maturalny – część pisemna

Data Godzina Część Zakres
8 czerwiec 2020 r. 9:00 język polski poziom podstawowy
8 czerwiec 2020 r. 14:00 język polski poziom rozszerzony
9 czerwiec 2020 r. 9:00 matematyka poziom podstawowy
10 czerwiec 2020 r. 9:00 język angielski poziom podstawowy
10 czerwiec 2020 r. 14:00 język angielski poziom rozszerzony
15 czerwiec 2020 r. 9:00 matematyka poziom rozszerzony
16 czerwiec 2020 r. 9:00 biologia poziom rozszerzony
16 czerwiec 2020 r. 14:00 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
17 czerwiec 2020 r. 9:00 chemia poziom rozszerzony
17 czerwiec 2020 r. 14:00 informatyka poziom rozszerzony
18 czerwiec 2020 r. 9:00 język niemiecki poziom podstawowy
18 czerwiec 2020 r. 14:00 język niemiecki poziom rozszerzony
19 czerwiec 2020 r. 9:00 geografia poziom rozszerzony
24 czerwiec 2020 r. 9:00 fizyka i astronomia poziom rozszerzony
24 czerwiec 2020 r. 14:00 historia poziom rozszerzony
 

Egzamin maturalny – część ustna

Część ustna egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 nie jest przeprowadzana.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów w 2020 r. (wszystkie terminy)

 

Egzamin z kwalifikacji – sesja zimowa

data godzina kwalifikacja część
9 stycznia 2020 r. 9:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
10 stycznia 2020 r. 10:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 20 marca 2020 r.
 

Egzamin z kwalifikacji – sesja letnia

data godzina kwalifikacja część
22 czerwca 2020 r. 9:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji praktyczna
23 czerwca 2020 r. 10:00 AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji pisemna
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 31 sierpnia 2020 r.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacje w 2020 r. (wszystkie terminy)