wrzesień 2020

14wrz 2020

Zmiany w zespole szkół

Zmieniamy się na lepsze! Od września 2020 r., wraz z rokiem szkolnym 2020/2021, nastąpiło u nas kilka istotnych zmian, o których chcemy poinformować. W dużym skrócie – nowy organ prowadzący, nowa struktura organizacyjna oraz nowe nazwy szkół. Najważniejsza z nich, żegnamy się z Fundacją Akademia Umiejętności, która dotychczas była organem prowadzącym szkoły. Wszystkie nasze szkoły przenieśliśmy do jednego zespołu szkół, zmieniliśmy i ujednoliciliśmy ich nazwy. Szczegółowe informacje o szkołach posiadających wpis do ewidencji, dostępne są w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej (linki poniżej).